Scroll Top
Γραβιάς 6, 15342 Αγία Παρασκευή, Αττική

Αποτελέσματα συνάντησης ΔΣ Συλλόγου Γονέων με Διοίκηση Απρίλιος 2022

Αποτελέσματα συνάντησης ΔΣ Συλλόγου Γονέων με Διοίκηση Απρίλιος 2022

Αγαπητοί Γονείς,

Όπως είναι γνωστό, η Διοίκηση του Συλλόγου Γονέων του Pierce, επιθυμεί να έχει μια συνεχή και ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς των μαθητών του Σχολείου μας.
Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή και η ενασχόληση όλων μας, μπορεί να οδηγήσει στην πρόοδο και στη διασφάλιση της ανάπτυξης των  παιδιών μας.

Στο πλαίσιο αυτό και για την ενημέρωση σας, σας παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία συζήτησης, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας με τη Διοίκηση του Κολλεγίου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2022. Παρόντες ήταν η κ. Λαζανά, οι κ.κ. Βακερλής, Κλαδάς, Βροντάκης.

 

Νέα ζητήματα/αιτήματα

1. Ενημέρωση της Διοίκησης για την ανησυχία πολλών γονέων σχετικά με την έλλειψη πειθαρχίας στην τάξη, η οποία παρατηρείται την τρέχουσα χρονιά και τη συνακόλουθη αδυναμία παρακολούθησης μαθήματος από τους λοιπούς μαθητές.

Το σχολείο αντιμετωπίζει τις σχετικές ανησυχίες των γονέων με προσοχή. Η Διοίκηση μετέφερε στο Σύλλογο τις ειδικές συνθήκες (αποδιοργάνωσης, αποσυντονισμού κλπ.) που επικρατούν σε όλους τους μαθητές μετά την διετία του lockdown που προηγήθηκε που, ιδίως στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, είχε ως πρόσθετη συνέπεια να στερηθούν οι μαθητές την ομαλή μετάβαση στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και ότι αυτό καταγράφεται διεθνώς.  Διαβεβαίωσε πάντως το Σύλλογο ότι το θέμα απασχολεί και το ίδιο, ότι προσπαθεί για την κατά το δυνατό ομαλότερη διευθέτηση/εκτόνωση τέτοιων καταστάσεων και όπου χρειάζεται λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα.

2. Αίτημα των γονέων να κάνει το σχολείο διαδικτυακά μαθήματα και στα παιδιά που νοσούν με covid και παραμένουν στα σπίτια τους για αρκετές ημέρες. Το σχολείο διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και σε άλλα ιδιωτικά σχολεία η εν λόγω διευκόλυνση παρέχεται από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς.

Το σχολείο ενεργώντας προς την κατεύθυνση της επιστροφής στην κανονικότητα της δια ζώσης εκπαίδευσης, επιλέγει να μην διενεργεί διαδικτυακή εκπαίδευση όταν αυτό (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση) δεν είναι υποχρεωτικό από το νόμο.

3. Επιστροφή στην κανονικότητα ως προς τον χρόνο των διαλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση να επανέλθει το μισάωρο διάλειμμα.

Το σχολείο μας ενημέρωσε ότι ο προβληματισμός αυτός υπάρχει σε όλους και ότι όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα πραγματοποιηθεί. Η αλλαγή του ωραρίου πραγματοποιήθηκε και τα διαλείμματα έχουν επανέλθει στα προ covid ισχύοντα.

 

Επαναφορά αιτημάτων που δεν έχουν ικανοποιηθεί παρότι διαχρονικά και διαρκώς προβαλλόμενα

1. Αίτημα όλων των γονέων: Να ενημερώνονται τα παιδιά που απουσιάζουν (είτε λόγω covid είτε για άλλους λόγους) για τα μαθήματα της επόμενης μέρας από τους καθηγητές τους και ΟΧΙ από τους συμμαθητές τους όπως προτείνει το σχολείο. Ζητήθηκε να αξιοποιηθεί το blackboard από όλους τους καθηγητές ή να βρεθεί μία άλλη ισοδύναμη λύση. Το ζήτημα είναι σοβαρό, τίθεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια εκ μέρους των γονέων και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλυθεί καθότι δυσκολεύει διαχρονικά τα παιδιά χωρίς να μπορεί να γίνει κατανοητός ο λόγος της μη ανταπόκρισης του σχολείου στο συγκεκριμένο αίτημα.

Άποψη του σχολείου είναι ότι το blackboard δεν είναι το μοναδικό ή το βασικότερο εργαλείο αλληλόδρασης και επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Παρά ταύτα υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει για την ευρύτερη χρήση του από τους καθηγητές.

2. Υπάρχουν όμιλοι που δε λειτουργούν ικανοποιητικά. Ζητήθηκε από το Σχολείο να γίνει κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της λειτουργίας των ομίλων γενικά, με όποιο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Το σχολείο δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το θέμα και εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι με την επαναφορά του τρόπου λειτουργίας των ομίλων στα προ covid ισχύοντα θα επιτευχθεί ο στόχος.

 

Με εκτίμηση

Το ΔΣ Συλλόγου Γονέων

Leave a comment