Γραβιάς 6, 15342 Αγία Παρασκευή, Αττική

Register

Η συνδρομή των μελών του Συλλόγου ανέρχεται σε 20 ευρώ ανά οικογένεια και ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος, με λήξη 31/8.
Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι συνδρομές, αλλά και τυχόν έσοδα από δράσεις, είναι ανταποδοτικές και επιστρέφουν στα παιδιά μας μέσα από τις εκδηλώσεις και τις προσφορές του Συλλόγου.

Κύριο Μέλος
Πρόσθετο Μέλος
Upload
I would like to subscribe to newsletter list