Scroll Top
Γραβιάς 6, 15342 Αγία Παρασκευή, Αττική
Διαπροσωπικές Σχέσεις / Ανταλλαγή Στοιχείων Γονέων

Parents and Teachers Dinner
Η μεγαλύτερη διοργάνωση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων γίνεται κάθε Σεπτέμβριο με μεγάλη επιτυχία, με στόχο τη γνωριμία των γονέων με τους καθηγητές και των γονέων των τμημάτων μεταξύ τους. Δυστυχώς οι συνθήκες το 2020 δεν μας επέτρεψαν την πραγματοποίησή της.

Θεσμός Συνδέσμου
Δεδομένης της αύξησης του μεγέθους του σχολείου, εισαγάγαμε τον θεσμό των Συνδέσμων (ανά Τμήμα) ώστε να διευκολύνουμε την επικοινωνία των γονέων με τον Σύλλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ίδιων των γονέων για την προώθηση ιδεών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

ΣΕΠ
Εισαγάγαμε, σε συνεργασία με την Οικονομολόγο Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και Αγοράς Εργασίας, κα Άννα Ωρολογά, τη διενέργεια συστηματικών ενημερώσεων επί ζητημάτων Σπουδών και Επαγγελματικού προσανατολισμού προκειμένου να έχουν οι γονείς μια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα των εκάστοτε υφιστάμενων προς επιλογή πεδίων εκπαίδευσης και απασχόλησης. Η ανάδειξη της ανάγκης αυτής οδήγησε το σχολείο στην υιοθέτηση της διοργάνωσης των εν λόγω σε μόνιμη βάση.

Αιτήματα
To Καλοκαίρι του 2020 από κοινού με τους Συλλόγους Γονέων των μεγαλύτερων Ιδιωτικών Σχολείων της χώρας, δραστηριοποιηθήκαμε στη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων, συναντηθήκαμε με την Υπουργό Παιδείας και υποβάλλαμε γραπτώς στα συναρμόδια Υπουργεία (Παιδείας, Οικονομικών) αίτημα για οικονομική ελάφρυνση των γονέων αντίστοιχη του διαστήματος κατά το οποίο τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω της πανδημίας, ενώ παράλληλα επαναφέραμε πάγια αιτήματά μας προς την Πολιτεία όπως η παροχή δωρεάν βιβλίων και στους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων καθώς επίσης και η καθιέρωση voucher στους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία ως αντάλλαγμα των εξόδων φοίτησης που εξοικονομεί για το λόγο αυτό το Δημόσιο.

Βιβλιοθήκη
Η βιβλιοθήκη ξεκίνησε την λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. To 2020 ξεκινήσαμε την δημιουργία βιβλιοθήκης μεταχειρισμένων ξενόγλωσσων βιβλίων τόσο για τα παιδιά του Γυμνασίου κα του Λυκείου όσο και για τα παιδιά μας του IB, με σκοπό να αποσυμφορήσουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό μαθαίνοντας ταυτόχρονα στα παιδιά μας το μήνυμα της προσφοράς και της οικολογικής συνείδησης.  

Διαπροσωπικές Σχέσεις
Για πρώτη φορά, το 2020, κατανοώντας τις δυσκολίες της διαπροσωπικής επικοινωνίας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, δώσαμε στους Γονείς τη δυνατότητα να ανταλλάξουν μέσω του Συλλόγου τα στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε να μπορούν να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Εξετάσεις CoV-2 RNA
Μετά από πρόταση του Συλλόγου Γονέων, η Διοίκηση του σχολείου προχώρησε σε συνεργασία με τα νοσοκομεία Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, ΙΑΣΩ & ΙΑΣΩ Παίδων και προσφέρει στους Γονείς και τους μαθητές ειδικές τιμές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξέταση μοριακής ανίχνευσης SARS CoV-2 RNA (PCR).

Διαδικτυακή Έρευνα
Κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου το Σχολείο διεξήγαγε διαδικτυακή ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ από την οποία αναδείχθηκαν τα σημεία ως προς τα οποία η φοίτηση στο σχολείο επιδέχεται βελτιώσεις ή ακόμα και απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων.

Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο
Για την διευκόλυνση, οργάνωση και ενημέρωση των Γονέων αναφορικά με τις αργίες, εκδηλώσεις και διάφορες διοργανώσεις του Σχολείου, πετύχαμε την καθιέρωση και ανάρτηση ηλεκτρονικού ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ στην ιστοσελίδα του Σχολείου  https://www.pierce.gr/events/

Newsletter
Προτείναμε στη Διοίκηση να εκδίδει μηνιαίο NEWSLETTER με τα νέα του σχολείου, ώστε να λαμβάνουμε πληροφόρηση για τη σχολική ζωή και να έχουμε εικόνα των δράσεων και εκδηλώσεων του σχολείου, κάτι που υιοθετήθηκε σαν ιδέα και υλοποιήθηκε, ενώ το Σχολείο δίνει βήμα και στο Σύλλογο να δημοσιεύει τα νέα του.

Ιστοσελίδα
Φροντίσαμε να αποκτήσει ο Σύλλογος νέα σύγχρονη και λειτουργική ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μέσω της οποίας οι γονείς (αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος) μπορούν να ενημερώνονται για ζητήματα που αφορούν τη σχολική ζωή και τις επιμέρους Δράσεις του Συλλόγου.

Εκπτώσεις & Προσφορές
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων σε συνεργασία με το ACG Community εξασφάλισε στους μαθητές και στις οικογένειές τους ειδικές εκπτώσεις και προσφορές σε συνεργαζόμενες εταιρίες και υπηρεσίες. Οι εκπτώσεις στις συνεργαζόμενες εταιρίες ισχύουν με την επίδειξη της κάρτας γονέα ή του μαθητή Pierce & Deree, ή της κάρτας ACG Community.

Βεστιάριο Στολών
Για την βέλτιστη αξιοποίηση των στολών των παρελάσεων και αντιστοίχως την αποφυγή επιβάρυνσης των γονέων με τα έξοδα αγοράς τους, ξεκινήσαμε την δημιουργία “ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ ΣΤΟΛΩΝ” στο οποίο συγκεντρώνονται προς δανεισμό στολές που οι μαθητές πλέον δεν τις χρειάζονται.

Στήριξη στο Μάτι
Το 2018 θεωρήσαμε καθήκον μας να εκταμιεύσουμε μέρος των ταμειακών μας διαθεσίμων για την ανακούφιση οικογένειας της κοινότητας του ACG που είχε σοβαρότατες απώλειες από την τραγική πυρκαγιά στο Μάτι.

Ειδική κάρτα γονέα
Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών εντός του σχολικού χώρου είναι η είσοδος στο σχολείο να γίνεται υπό την προϋπόθεση επίδειξης ειδικής κάρτας γονέα η οποία εκδίδεται από το σχολείο για τους γονείς των φοιτούντων μαθητών.

Ταμείο Υποτροφιών
Σημαντικό μέρος των εσόδων από τις εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνουμε ή στις οποίες συμμετέχουμε (Christmas Bazaar, Open house) κατευθύνεται στην ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Σχολείoυ. Με τα έσοδα του Bake Sale καλύπτουμε μέρος των εξόδων του Thanksgiving Dinner που διοργανώνει το σχολείο για τους μαθητές της Γ´ λυκείου.

Ενίσχυση Χορωδίας
Κάθε χρόνο υποστηρίζουμε οικονομικά την συμμετοχή της Χορωδίας του Σχολείου σε εκτός Αθηνών πολιτιστικές εκδηλώσεις αναλαμβάνοντας μέρος των σχετικών δαπανών.

Εκδηλώσεις
Οργανώνουμε εκδηλώσεις για τους γονείς.
Ομιλίες με ειδικευμένους επιστήμονες για θέματα που μας απασχολούν :

  • Έφηβοι και Διαδίκτυο- Διαδίκτυο -Πρότυπα, Συνήθειες, Κίνδυνοι και Προκλήσεις
  • Επικοινωνία με τους εφήβους- Τα πως και τα γιατί της ουσιαστικής ενισχυτικής επικοινωνίας με τους εφήβους.
  • Έφηβος και Μελέτη – Ο ρόλος του γονιού ως καθοδηγητής
  • Εφηβεία – μεταβατική περίοδος. Αναπτυξιακά ορόσημα και προκλήσεις

Ψυχολόγος
Επιδιώξαμε και καταφέραμε να αυξηθεί η παρουσία της ψυχολόγου του σχολείου μας στις τάξεις, με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών μαζί της και την δημιουργία ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος και την υγιή προσαρμογή και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

ΦΠΑ στα δίδακτρα
Το καλοκαίρι του 2015 ο Σύλλογός μας πρωτοστάτησε στον αγώνα που Σύλλογοι Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων και άλλοι φορείς έδωσαν, για να μην ισχύσει η καταστροφική για την Ιδιωτική Εκπαίδευση επιβολή ΦΠΑ στα δίδακτρα. Υπό το βάρος των συντονισμένων αντιδράσεων, ο αγώνας αυτός τελικά στέφθηκε με επιτυχία και η σχετική διάταξη αποσύρθηκε.

Γίνετε μέλος στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων