Scroll Top
Γραβιάς 6, 15342 Αγία Παρασκευή, Αττική

Όροι Χρήσης Μέλους

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Σύλλογος») σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ήτοι τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), και την Ελληνική Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων»), και σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Ο Σύλλογος συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα προς τον σκοπό επικοινωνίας με εσάς για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Η νόμιμη βάση της ως άνω επεξεργασίας είναι η δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, οι οποίοι θα τα επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος.

Ο Σύλλογος θα τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα προβεί στην οριστική διαγραφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων.

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, ο Σύλλογος θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματός σας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.
Επίσης, διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της, ούτε η επεξεργασία που τυχόν βασίζεται σε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας.
Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σύλλογο, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατερίνα Τσούρτσουλα
E-mail: ktsourtsoula@acgparents.gr
Τηλ: 697 3048474

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει την ρητή συγκατάθεση των τρίτων προσώπων/ υποκειμένων των δεδομένων για την συλλογή και διαβίβαση στο Σύλλογο για τους ως άνω σκοπούς των δεδομένων τους τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν.

Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, στην επεξεργασία τους, όπως ειδικά αναφέρεται στο παρόν κείμενο.