Γραβιάς 6, 15342 Αγία Παρασκευή, Αττική
Υπεύθυνοι τάξεων

Προκειμένου να οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την επικοινωνία του ΔΣ του Συλλόγου με τους γονείς, αποφασίσαμε κάθε μέλος του ΔΣ να είναι υπεύθυνο για μία τάξη. Μέσω αυτής της «εξειδίκευσης» παρέχεται στο Σύλλογο η δυνατότητα βέλτιστης γνώσης των θεμάτων που απασχολούν τους γονείς και τα οποία συχνά ανακύπτουν ανά τάξη και ευελπιστούμε σε αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Ο Υπεύθυνος Τάξης είναι επιφορτισμένος να επικοινωνεί και να υποδέχεται την επικοινωνία με τους γονείς της τάξης του προκειμένου να λαμβάνει πληροφόρηση και να μεταφέρει στο Σύλλογο τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τη σχολική ζωή, τυχόν ιδέες τους για ανάληψη κάποιας κοινής δράσης αλλά και τη γενικότερη αποτίμηση της εμπειρίας τους από το σχολείο. Όλα τα ζητήματα που θα τίθενται υπόψη του Υπεύθυνου Τάξης από τους γονείς, θα μεταφέρονται και θα συζητούνται στο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων όπου και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για τον χειρισμό τους. 

Εθελοντισμός
Η συμμετοχή των Γονέων εθελοντών είναι ιδιαίτερα ουσιαστική και πολύτιμη. Αναγνωρίζουμε την δουλειά των εθελοντών και τους ευχαριστούμε από καρδιάς, που αφιερώνουν, χωρίς αντάλλαγμα, τον ελεύθερο χρόνο τους, την ενέργειά τους και τη δημιουργικότητά τους για το κοινό καλό, για το καλό του Σχολείου και των παιδιών μας.
Υπεύθυνοι τάξεων 2021-2022

This content is locked

Login To Unlock The Content!